top of page

DOELSTELLING

De doelstelling van de Stichting Friese Weiden en Zuid-Afrikaanse Beesboerderyen is: het ontsluiten van de nog nauwelijks ontgonnen Friese plattelandshistorie van de export van het Friese fokvee en de trek van Friese melkknechten naar Zuid-Afrika aan het begin van de twintigste eeuw.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 

Vooralsnog is het de bedoeling dat daar de volgende projecten in volgorde van belangrijkheid en uitvoering onder vallen:

 

  • Website met historisch beeld- en ander materiaal die een uitgebreid beeld geeft van de plattelandshistorie aan het begin van de twintigste eeuw van de Greidhoeke (het weidegebied van Friesland), de export van het Friese fokvee naar Zuid-Afrika en het verhaal van Friese melkknechten die hun kennis en ervaring op Zuid-Afrikaanse beesboerderyen deelden met de boerenknechten daar, waardoor het Friese fokvee zich in dat land zo sterk heeft kunnen ontwikkelen.

 

  • De website krijgt zowel een museale (dmv een link ook toegankelijk via de website van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden) als een educatieve functie.Gedacht wordt aan toepassingen voor het middelbaar- en agrarisch onderwijs alsmede publieke lezingen.

 

  • Presentaties van het boek en de website, evenals als een bescheiden tentoonstelling van een deel van het materiaal van de website. Het Fries Landbouwmuseum heeft al toegezegd, met andere instellingen loopt het overleg nog.

 

 

Samenwerking en materiaal

 

  • De stichting staat open voor samenwerking met particulieren en professionals die initiatieven (willen) ontwikkelen die ten dienste staan van de doelstelling van de stichting.
     

  • De stichting roept een ieder die over materiaal (brieven, andersoortige documenten, prentbriefkaarten, beeld en geluidsdragers) beschikt, die bijdraagt aan de doelstelling van de stichting om contact op te nemen.

bottom of page