top of page

ANBI (algemeen en cultureel)

Naam:                                                                             Stichting Friese Weiden en Zuid-Afrikaanse Beesboerderyen

 

Fiscaal nummer:                                                             863183487

 

Rekeningnummer:                                                          NL11 INGB 0674 9409 54
 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:            84361778


Contactgegevens:                                                          Postadres:  Ceintuurbaan 203hs, 1074CV Amsterdam

                                                                                         Website:     www.frieseweidenenzuidafrikaansebeesboerderyen.nl

                                                                                         Mail:            frieseweidenenbeesboerderyen@gmail.com   

                                                                                         Mobiele telefoon: 06-27077030

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                 Tialda Hoogeveen

Secretaris:                 Folkert Hoekstra

Penningmeester:     Djûke Poppinga

 

Zie voor meer details, o.a. de ambassadeurs:

 

Beloningsbeleid:

De bestuurders noch de ambassadeurs ontvangen een vergoeding, ook geen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering, voor hun werk voor de stichting.

Doelstelling:

 

De Stichting Friese Weiden en Zuid-Afrikaanse Beesboerderyen is opgericht om te voorkomen dat een stukje nauwelijks ontgonnen Friese plattelandshistorie (de export van het Friese fokvee en de trek van Friese melkknechten naar Zuid-Afrika in het begin van de twintigste eeuw) voor altijd tussen de naden van de (Friese en Nederlandse) geschiedenis wegglipt. Daarvoor is het noodzakelijk om verder onderzoek te doen en de vergaarde kennis op tal van manieren voor een breed publiek te documenteren en te ontsluiten. 
 

Voor meer details zie geschiedenis en doelstelling

 

Beleidsplan:

 

Financiële verantwoording:

Vanaf 2023 worden de jaarverslagen en financiële jaarverslagen hier openbaar gemaakt.

bottom of page