top of page

bestuur/ambassadeurs

Het bestuur bestaat uit drie leden met een Friese ôfstamming:

 

Voorzitter:               Tialda Hoogeveen

Secretaris:               Folkert Hoekstra

Penningmeester:    Djûke Poppinga

In de akte van oprichting van de stichting is een bestuurstermijn van vier jaar vastgelegd dat éénmalig met vier jaar kan worden verlengd.  De bestuurders ontvangen geen vergoeding, ook geen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering, voor hun werk voor de stichting.

Het bestuur heeft, in navolging van de akte van oprichting van de stichting, Froukje Santing - een schrijver/onderzoeker/publicist die over de kennis en kunde beschikt om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken - per 1 december 2021 bereid gevonden die taak op projectbasis op zich te nemen. Ze ontvangt voor deze werkzaamheden een met het bestuur overeengekomen vergoeding.

Froukje_edited.jpg

“Een prachtig initiatief om dit stukje Friese agrarische geschiedenis open te leggen”,

Reinder Schaap

 

Comité van aanbeveling/ambassadeurs

De ambassadeurs ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting.

 • Philippus Breuker, oud-hoogleraar Fries en auteur van een tiental boeken over de geschiedenis van de Friese taal en cultuur. In 1991 ontving hij voor Het werk van Gysbert Japix de Dr. Joast Halbertsma Prijs van de provincie Fryslân.
   

 • Henk Dijkstra, voormalig directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden en auteur van tal van boeken over de ontwikkelingen van de landbouw in Friesland.
   

 • Klaas de Jong, opgegroeid op het Friese platteland en in 1973 als adviseur van de Keniaanse Minister van Landbouw betrokken bij de aankoop van 2000 stuks Fries jongvee, oud-landbouw attaché o.a. als Permanent Nederlands Vertegenwoordiger bij de FAO (Wereld Voedsel Organisatie) en oud directielid van Nutricia.                          
             

 • Reinder Schaap, opgegroeid in de Friese veefokkerij (Firma Schaap), oud landbouwattaché en kleinzoon van Reinder Schaap die in de winter van  1905/06 hoofdbegeleider was van de derde hulpzending van jongvee uit Nederland voor boeren van Nederlandse oorsprong in Transvaal en Oranje Vrijstaat.
   

 • Reimer Strikwerda, voormalig hoofdredacteur van het landelijke vakblad Veeteelt, veeteelthistoricus en auteur van een aantal boeken, waaronder Een Eeuw Fries Stamboekvee.
   

 • Jetty Wondaal, haar oudoom Remmelt Hoekstra, een boerenzoon uit Hardegarijp, werkte vlak voor WO1 in Zuid-Afrika, o.a. op de ranch van de Landbouwuniversiteit in Potchefstroom. Ze is actief in het Friese sociale en culturele leven en betrokken bij de organisatie van de lezingen van de Fryske Akademy. Dit instituut in Leeuwarden is op 10 september 1938 opgericht en heeft als doel "het instandhouden van een werkgemeenschap, die zich toelegt op het beoefenen van de wetenschap die met Fryslân, het Friese volk en zijn cultuur in al haar uitingen, en zulks in de ruimste zin, verbonden is".


   

bottom of page